Participatie

Snel naar

SCHOLEN   VOLKSVERTEGENWOORDIGERS   DRENTSE ENERGIEVERHAAL   GEREEDSCHAPSKIST ENERGIE 3-DAAGSE

In de RES 1.0 zijn ambities15 opgenomen over participatiebeleid, procesparticipatie, financiële participatie en lokaal eigendom. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor participatie en communicatie met de eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Zij staan het dichtst bij de samenleving. Door als regio samen op te trekken, wordt de kwaliteit van de gemeentelijke participatie verbeterd. Zo ontstaat samenhang binnen de regio. Samen kom je immers verder!

 
    Cookie-instellingen