Energie voor Drenthe

Samen voor schone energie voor Drenthe

In 2030 wekken we kwart van onze energie in Drenthe duurzaam op

Fossiele brandstoffen raken op. We stoten te veel CO2 uit. Het klimaat verandert. Om ons mooie Drenthe te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we aan het werk. In 2030 willen we een kwart van de Drentse energie opwekken met zonne- en windenergie. Dat gaan we met z’n allen doen. En we houden zelf de regie. Daarvoor ligt er nu een voorlopig plan: de concept Regionale Energie Strategie (RES).

Close overlay

Download link

0 Files: 
Cookie settings